।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४१:१४ / ७:८:६चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)६:१३:२८ / ६:४०:२०
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:२५:५७ / १७:५२:४८चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)१७:२०:११ / १७:४७:३
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीधनु
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्रमूल
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीअमावस्या
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / मार्गशीरातिथी समाप्तीकाल०१ जनवरी १९०० १९:२२:३१ अपराह्न
पक्षकृष्णवारसोमवार
योगध्रुवयोग समाप्तीकाल०२ जनवरी १९०० ००:४०:०९ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनचतुष्पदकरन समाप्तीकाल०१ जनवरी १९०० ०८:३७:०२ पूर्वाह्न
नक्षत्र मूलनक्षत्र समाप्तीकाल०१-०१-१९०० ११:०८:०३ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीकेतुगणराक्षस
नाड़ीआदियोनीस्वान
युंजअंत्यपायातांबा
योगपरिधाग्रह दशाकेतु
ग्रह दशा वष॔