।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १ जनवरी, १९०१ के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४१:१० / ७:८:२चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१४:९:१ / १४:३५:५२
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:२५:४८ / १७:५२:४०चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२७:५१:८ / ४:१७:५९
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीमेष
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्रभरनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीएकादशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल०१ जनवरी १९०१ १२:०५:५८ अपराह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगसाध्यायोग समाप्तीकाल०१ जनवरी १९०१ २१:२८:२७ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनविष्टी(भद्रा)करन समाप्तीकाल०१ जनवरी १९०१ १२:०५:५८ अपराह्न
नक्षत्र भरनीनक्षत्र समाप्तीकाल०१-०१-१९०१ ०६:५३:३५ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीगज
युंजपू्र्वपायास्वर्ण
योगप्रीतिग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०