।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १ फरवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४०:१५ / ७:७:६चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)७:२०:१ / ७:४६:५२
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:४७:२९ / १८:१४:२०चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)१९:२१:४१ / १९:४८:३३
सूर्य राशी मकरचंद्र राशीकुंभ
सूर्य नक्षत्रश्रवनचंद्र नक्षत्रधनिष्ठा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासमाघतिथीद्वितिया
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)माघ / माघतिथी समाप्तीकाल०१ फरवरी १९०० २३:३१:५७ अपराह्न
पक्षशुक्लवारगुरूवार
योगव्रियानयोग समाप्तीकाल०१ फरवरी १९०० १७:३३:२६ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबालवाकरन समाप्तीकाल०१ फरवरी १९०० १३:२१:२४ अपराह्न
नक्षत्र धनिष्ठानक्षत्र समाप्तीकाल०१-०२-१९०० ११:५४:२९ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीमंगलगणराक्षस
नाड़ीमध्ययोनीसिंह
युंजअंत्यपायातांबा
योगशुभग्रह दशामंगल
ग्रह दशा वष॔