।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १ जुलाई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:१६:५७ / ५:४३:४९चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)८:५९:५१ / ९:२६:४२
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४९:५२ / १९:१६:४३चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२१:४४:३८ / २२:११:२९
सूर्य राशी मिथुनचंद्र राशीसिंह
सूर्य नक्षत्रआद्राचंद्र नक्षत्रमघा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासआषाढ़तिथीचतुर्थी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)आषाढ़ / आषाढ़तिथी समाप्तीकाल०१ जुलाई १९०० ०९:५८:२६ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवाररविवार
योगबैरायोग समाप्तीकाल०१ जुलाई १९०० ०८:३३:१७ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनविष्टी(भद्रा)करन समाप्तीकाल०१ जुलाई १९०० ०९:५८:२६ पूर्वाह्न
नक्षत्र मघानक्षत्र समाप्तीकाल०२-०७-१९०० ०३:४५:४७ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीकेतुगणराक्षस
नाड़ीअंतयोनीमूषक
युंजमध्यपायाचाँदी
योगगण्डग्रह दशाकेतु
ग्रह दशा वष॔