।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक २ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४१:३३ / ७:८:२५चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)७:८:१८ / ७:३५:९
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:२६:३५ / १७:५३:२७चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)१८:२५:५६ / १८:५२:४७
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीधनु
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्रपूवा॔षाड़
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीप्रतिपदा
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल०२ जनवरी १९०० १६:३४:४४ अपराह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगव्याघातयोग समाप्तीकाल०२ जनवरी १९०० २१:०६:५१ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनकिमस्तुग्नाकरन समाप्तीकाल०२ जनवरी १९०० ०६:००:२९ पूर्वाह्न
नक्षत्र पूवा॔षाड़नक्षत्र समाप्तीकाल०२-०१-१९०० ०९:१०:३४ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीवानर
युंजअंत्यपायातांबा
योगशिवाग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०