।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक २ फरवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:३९:५१ / ७:६:४२चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)८:३:३७ / ८:३०:२९
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:४८:९ / १८:१५:०चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२०:२६:७ / २०:५२:५८
सूर्य राशी मकरचंद्र राशीकुंभ
सूर्य नक्षत्रश्रवनचंद्र नक्षत्रशत्भिषा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासमाघतिथीतृतीया
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)माघ / माघतिथी समाप्तीकाल०२ फरवरी १९०० १९:५७:११ अपराह्न
पक्षशुक्लवारशुक्रवार
योगपरिधायोग समाप्तीकाल०२ फरवरी १९०० १३:२२:०१ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनतैतिलाकरन समाप्तीकाल०२ फरवरी १९०० ०९:४२:१८ पूर्वाह्न
नक्षत्र शत्भिषानक्षत्र समाप्तीकाल०२-०२-१९०० ०८:५९:५७ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीराहुगणराक्षस
नाड़ीआदियोनीअश्व
युंजअंत्यपायातांबा
योगशुक्लग्रह दशाराहु
ग्रह दशा वष॔१८