।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक २ जुलाई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:१७:१७ / ५:४४:९चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)९:५०:६ / १०:१६:५८
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४९:५४ / १९:१६:४६चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२२:१८:८ / २२:४५:०
सूर्य राशी मिथुनचंद्र राशीसिंह
सूर्य नक्षत्रआद्राचंद्र नक्षत्रपूवा॔ फाल्गुनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासआषाढ़तिथीपंचमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)आषाढ़ / आषाढ़तिथी समाप्तीकाल०२ जुलाई १९०० ११:५६:५३ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारसोमवार
योगसिद्धीयोग समाप्तीकाल०२ जुलाई १९०० ०९:०८:४१ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबालवकरन समाप्तीकाल०२ जुलाई १९०० ११:५६:५३ पूर्वाह्न
नक्षत्र पूवा॔ फाल्गुनीनक्षत्र समाप्तीकाल०३-०७-१९०० ०६:३१:३५ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीमूषक
युंजमध्यपायाचाँदी
योगवृद्धीग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०