।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक २ अक्तूबर, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:५१:२४ / ६:१८:१६चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१२:५२:२२ / १३:१९:१३
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:४७:१५ / १८:१४:६चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२४:८:४३ / ०:३५:३५
सूर्य राशी कन्याचंद्र राशीधनु
सूर्य नक्षत्रहस्तचंद्र नक्षत्रपूवा॔षाड़
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासआश्विनतिथीअष्ठमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)आश्विन / आश्विनतिथी समाप्तीकाल०२ अक्तूबर १९०० १४:२८:०३ अपराह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगशोभनयोग समाप्तीकाल०२ अक्तूबर १९०० ११:२६:०० पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबवकरन समाप्तीकाल०२ अक्तूबर १९०० १४:२८:०३ अपराह्न
नक्षत्र पूवा॔षाड़नक्षत्र समाप्तीकाल०२-१०-१९०० २२:२५:२९ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीवानर
युंजअंत्यपायातांबा
योगशिवाग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०