।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ३ जून, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:१३:१५ / ५:४०:६चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१०:१७:५४ / १०:४४:४६
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४२:२९ / १९:९:२१चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२३:१२:४ / २३:३८:५५
सूर्य राशी वृषभचंद्र राशीकर्क
सूर्य नक्षत्ररोहिनीचंद्र नक्षत्रआश्लेशा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासज्येष्ठातिथीषष्ठी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)ज्येष्ठा / ज्येष्ठातिथी समाप्तीकाल०३ जून १९०० २१:१५:२६ अपराह्न
पक्षशुक्लवाररविवार
योगव्याघातयोग समाप्तीकाल०३ जून १९०० २३:१९:०४ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनकौवलाकरन समाप्तीकाल०३ जून १९०० ०८:२१:४९ पूर्वाह्न
नक्षत्र आश्लेशानक्षत्र समाप्तीकाल०३-०६-१९०० १७:०३:५१ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीबुधगणराक्षस
नाड़ीअंतयोनीमरजार
युंजमध्यपायाचाँदी
योगशूलग्रह दशाबुध
ग्रह दशा वष॔१७