।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ३ जुलाई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:१७:३८ / ५:४४:२९चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१०:३९:३० / ११:६:२२
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४९:५६ / १९:१६:४८चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२२:५१:१२ / २३:१८:३
सूर्य राशी मिथुनचंद्र राशीसिंह
सूर्य नक्षत्रआद्राचंद्र नक्षत्रपूवा॔ फाल्गुनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासआषाढ़तिथीषष्ठी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)आषाढ़ / आषाढ़तिथी समाप्तीकाल०३ जुलाई १९०० १४:१२:२४ अपराह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगव्यातिपातयोग समाप्तीकाल०३ जुलाई १९०० ०९:५८:३४ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनतैतिलाकरन समाप्तीकाल०३ जुलाई १९०० १४:१२:२४ अपराह्न
नक्षत्र पूवा॔ फाल्गुनीनक्षत्र समाप्तीकाल०३-०७-१९०० ०६:३१:५० पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीमूषक
युंजमध्यपायाचाँदी
योगवृद्धीग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०