।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ३ अगस्त, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:३०:३३ / ५:५७:२४चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)११:५३:१८ / १२:२०:१०
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४१:९ / १९:८:१चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२३:१४:४१ / २३:४१:३२
सूर्य राशी कर्कचंद्र राशीतुला
सूर्य नक्षत्रआश्लेशाचंद्र नक्षत्रस्वाती
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासश्रवनतिथीसप्तमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)श्रवन / श्रवनतिथी समाप्तीकाल०३ अगस्त १९०० ०९:१८:४७ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारशुक्रवार
योगशुभायोग समाप्तीकाल०३ अगस्त १९०० २२:०६:५० अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनवनिजाकरन समाप्तीकाल०३ अगस्त १९०० ०९:१८:४७ पूर्वाह्न
नक्षत्र स्वातीनक्षत्र समाप्तीकाल०४-०८-१९०० ०१:२७:१२ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीराहुगणदेव
नाड़ीअंतयोनीमहिष
युंजमध्यपायाचाँदी
योगबैराग्रह दशाराहु
ग्रह दशा वष॔१८