।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ४ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४२:६ / ७:८:५८चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)८:४५:११ / ९:१२:३
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:२७:५५ / १७:५४:४६चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२०:३६:९ / २१:३:०
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीमकर
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्रधनिष्ठा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीतृतीया
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल०४ जनवरी १९०० १०:२७:१२ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारगुरूवार
योगबैरायोग समाप्तीकाल०४ जनवरी १९०० १३:३६:५८ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनगरकरन समाप्तीकाल०४ जनवरी १९०० १०:२७:१२ पूर्वाह्न
नक्षत्र धनिष्ठानक्षत्र समाप्तीकाल०५-०१-१९०० ०२:१३:५७ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीमंगलगणराक्षस
नाड़ीमध्ययोनीसिंह
युंजअंत्यपायातांबा
योगशुभग्रह दशामंगल
ग्रह दशा वष॔