।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ४ जून, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:१३:९ / ५:४०:१चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)११:८:३३ / ११:३५:२५
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४२:५४ / १९:९:४५चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२३:४६:३ / ०:१२:५५
सूर्य राशी वृषभचंद्र राशीसिंह
सूर्य नक्षत्ररोहिनीचंद्र नक्षत्रमघा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासज्येष्ठातिथीसप्तमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)ज्येष्ठा / ज्येष्ठातिथी समाप्तीकाल०४ जून १९०० २३:२०:३७ अपराह्न
पक्षशुक्लवारसोमवार
योगहर्षद्नयोग समाप्तीकाल०५ जून १९०० ००:०२:५२ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनगरकरन समाप्तीकाल०४ जून १९०० १०:१५:४० पूर्वाह्न
नक्षत्र मघानक्षत्र समाप्तीकाल०४-०६-१९०० १९:४०:२३ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीकेतुगणराक्षस
नाड़ीअंतयोनीमूषक
युंजमध्यपायाचाँदी
योगगण्डग्रह दशाकेतु
ग्रह दशा वष॔