।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ४ अगस्त, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:३०:५८ / ५:५७:५०चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१२:४६:२७ / १३:१३:१९
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४०:३४ / १९:७:२५चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२३:५८:१० / ०:२५:१
सूर्य राशी कर्कचंद्र राशीतुला
सूर्य नक्षत्रआश्लेशाचंद्र नक्षत्रविशाखा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासश्रवनतिथीअष्ठमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)श्रवन / श्रवनतिथी समाप्तीकाल०४ अगस्त १९०० ११:०४:१६ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारशनिवार
योगशुक्लायोग समाप्तीकाल०४ अगस्त १९०० २२:१९:१२ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबवकरन समाप्तीकाल०४ अगस्त १९०० ११:०४:१६ पूर्वाह्न
नक्षत्र विशाखानक्षत्र समाप्तीकाल०५-०८-१९०० ०३:२७:२२ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीगुरूगणराक्षस
नाड़ीअंतयोनीव्याघ्र
युंजमध्यपायाचाँदी
योगसिद्धीग्रह दशागुरू
ग्रह दशा वष॔१६