।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ५ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४२:२१ / ७:९:१३चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)९:२८:१६ / ९:५५:७
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:२८:३५ / १७:५५:२६चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२१:३८:५२ / २२:५:४४
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीकुंभ
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्रशत्भिषा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीचतुर्थी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल०५ जनवरी १९०० ०७:२५:४३ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारशुक्रवार
योगसिद्धीयोग समाप्तीकाल०५ जनवरी १९०० ०९:५४:२७ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनविष्टी(भद्रा)करन समाप्तीकाल०५ जनवरी १९०० ०७:२५:४३ पूर्वाह्न
नक्षत्र शत्भिषानक्षत्र समाप्तीकाल०६-०१-१९०० ००:०३:३० पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीराहुगणराक्षस
नाड़ीआदियोनीअश्व
युंजअंत्यपायातांबा
योगशुक्लग्रह दशाराहु
ग्रह दशा वष॔१८