।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ५ फरवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:३८:३२ / ७:५:२४चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१०:११:३५ / १०:३८:२७
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:५०:६ / १८:१६:५७चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२३:३३:१४ / ०:०:६
सूर्य राशी मकरचंद्र राशीमेष
सूर्य नक्षत्रश्रवनचंद्र नक्षत्रअश्वनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासमाघतिथीषष्ठी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)माघ / माघतिथी समाप्तीकाल०५ फरवरी १९०० ११:४९:३६ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारसोमवार
योगशुभायोग समाप्तीकाल०५ फरवरी १९०० २३:५६:५३ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनतैतिलाकरन समाप्तीकाल०५ फरवरी १९०० ११:४९:३६ पूर्वाह्न
नक्षत्र अश्वनीनक्षत्र समाप्तीकाल०६-०२-१९०० ०१:१३:०३ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीकेतुगणदेव
नाड़ीआदियोनीअश्व
युंजपू्र्वपायास्वर्ण
योगविष कुम्भग्रह दशाकेतु
ग्रह दशा वष॔