।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ५ जून, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:१३:५ / ५:३९:५६चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)११:५८:५ / १२:२४:५७
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४३:१८ / १९:१०:१०चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२४:१९:६ / ०:४५:५८
सूर्य राशी वृषभचंद्र राशीसिंह
सूर्य नक्षत्ररोहिनीचंद्र नक्षत्रपूवा॔ फाल्गुनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासज्येष्ठातिथीअष्ठमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)ज्येष्ठा / ज्येष्ठातिथी समाप्तीकाल०६ जून १९०० ०१:३९:४४ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगबैरायोग समाप्तीकाल०६ जून १९०० ००:५५:२६ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनविष्टी(भद्रा)करन समाप्तीकाल०५ जून १९०० १२:२८:१५ अपराह्न
नक्षत्र पूवा॔ फाल्गुनीनक्षत्र समाप्तीकाल०५-०६-१९०० २२:३२:४४ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीमूषक
युंजमध्यपायाचाँदी
योगवृद्धीग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०