।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ५ सितम्बर, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:४२:४७ / ६:९:३८चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१५:१:५२ / १५:२८:४४
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:१४:२३ / १८:४१:१५चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२६:२३:११ / २:५०:३
सूर्य राशी सिंहचंद्र राशीधनु
सूर्य नक्षत्रपूवा॔ फाल्गुनीचंद्र नक्षत्रपूवा॔षाड़
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासभाद्रपदतिथीएकादशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)भाद्रपद / भाद्रपदतिथी समाप्तीकाल०५ सितम्बर १९०० २३:२३:०४ अपराह्न
पक्षशुक्लवारबुधवार
योगसौभाग्ययोग समाप्तीकाल०६ सितम्बर १९०० ००:५१:३७ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनवनिजाकरन समाप्तीकाल०५ सितम्बर १९०० १२:१८:०७ अपराह्न
नक्षत्र पूवा॔षाड़नक्षत्र समाप्तीकाल०५-०९-१९०० १३:५२:२८ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीवानर
युंजअंत्यपायातांबा
योगशिवाग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०