।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ६ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४२:३४ / ७:९:२६चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१०:९:१८ / १०:३६:९
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:२९:१६ / १७:५६:७चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२२:४०:९ / २३:७:१
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीकुंभ
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्रपूव॔ भाद्रपद
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीषष्ठी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल०७ जनवरी १९०० ०२:०६:५३ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारशनिवार
योगव्यातिपातयोग समाप्तीकाल०६ जनवरी १९०० ०६:२४:५९ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनकौवलाकरन समाप्तीकाल०६ जनवरी १९०० १५:१९:४४ अपराह्न
नक्षत्र पूव॔ भाद्रपदनक्षत्र समाप्तीकाल०६-०१-१९०० २२:११:३४ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीगुरूगणमनुष्य
नाड़ीआदियोनीसिंह
युंजअंत्यपायातांबा
योगब्रह्माग्रह दशागुरू
ग्रह दशा वष॔१६