।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ६ फरवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:३८:३ / ७:४:५५चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१०:५६:५७ / ११:२३:४९
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:५०:४४ / १८:१७:३६चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२४:३३:३२ / १:०:२४
सूर्य राशी मकरचंद्र राशीमेष
सूर्य नक्षत्रधनिष्ठाचंद्र नक्षत्रभरनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासमाघतिथीसप्तमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)माघ / माघतिथी समाप्तीकाल०६ फरवरी १९०० १०:२१:५७ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगशुक्लायोग समाप्तीकाल०६ फरवरी १९०० २१:५१:३४ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनवनिजाकरन समाप्तीकाल०६ फरवरी १९०० १०:२१:५७ पूर्वाह्न
नक्षत्र भरनीनक्षत्र समाप्तीकाल०७-०२-१९०० ००:५०:४१ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीगज
युंजपू्र्वपायास्वर्ण
योगप्रीतिग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०