।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ६ अप्रैल, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:४८:६ / ६:१४:५८चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)११:४:१८ / ११:३१:९
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:१७:२५ / १८:४४:१७चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२४:४४:१९ / १:११:११
सूर्य राशी मीनचंद्र राशीमिथुन
सूर्य नक्षत्ररेवतीचंद्र नक्षत्रआद्रा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासचैत्रतिथीसप्तमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)चैत्र / चैत्रतिथी समाप्तीकाल०६ अप्रैल १९०० १३:५२:२० अपराह्न
पक्षशुक्लवारशुक्रवार
योगशोभनयोग समाप्तीकाल०६ अप्रैल १९०० ०५:४७:४९ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनवनिजाकरन समाप्तीकाल०६ अप्रैल १९०० १३:५२:२० अपराह्न
नक्षत्र आद्रानक्षत्र समाप्तीकाल०६-०४-१९०० १८:२४:२९ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीराहुगणमनुष्य
नाड़ीआदियोनीश्वान
युंजमध्यपायाचाँदी
योगअतिगण्डग्रह दशाराहु
ग्रह दशा वष॔१८