।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ६ मई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:२३:३९ / ५:५०:३१चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)११:३५:४३ / १२:२:३५
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:२९:४० / १८:५६:३२चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२४:३९:२१ / १:६:१२
सूर्य राशी मेषचंद्र राशीकर्क
सूर्य नक्षत्रभरनीचंद्र नक्षत्रपुष्पा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासवैशाखतिथीसप्तमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)वैशाख / वैशाखतिथी समाप्तीकाल०६ मई १९०० ०६:१३:०७ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवाररविवार
योगगण्डयोग समाप्तीकाल०६ मई १९०० १३:५५:२८ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनवनिजाकरन समाप्तीकाल०६ मई १९०० ०६:१३:०७ पूर्वाह्न
नक्षत्र पुष्पानक्षत्र समाप्तीकाल०६-०५-१९०० ०६:२४:२६ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशनिगणदेव
नाड़ीमध्ययोनीमेष
युंजमध्यपायाचाँदी
योगघिृतीग्रह दशाशनि
ग्रह दशा वष॔१९