।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ७ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४२:४६ / ७:९:३८चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१०:४९:३७ / ११:१६:२९
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:२९:५७ / १७:५६:४८चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२३:४०:३४ / ०:७:२५
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीमीन
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्रउत्तर भाद्रपद
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीसप्तमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल०८ जनवरी १९०० ००:०१:१४ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवाररविवार
योगपरिधायोग समाप्तीकाल०८ जनवरी १९०० ००:१५:२५ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनगरकरन समाप्तीकाल०७ जनवरी १९०० १३:०१:२१ अपराह्न
नक्षत्र उत्तर भाद्रपदनक्षत्र समाप्तीकाल०७-०१-१९०० २०:४३:१८ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशनिगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीगऊ
युंजअंत्यपायातांबा
योगएंद्राग्रह दशाशनि
ग्रह दशा वष॔१९