।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ७ फरवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:३७:३३ / ७:४:२५चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)११:४४:५२ / १२:११:४४
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:५१:२२ / १८:१८:१३चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२५:३१:५३ / १:५८:४४
सूर्य राशी मकरचंद्र राशीमेष
सूर्य नक्षत्रधनिष्ठाचंद्र नक्षत्रक्रितिका
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासमाघतिथीअष्ठमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)माघ / माघतिथी समाप्तीकाल०७ फरवरी १९०० ०९:३५:१० पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारबुधवार
योगब्रह्मायोग समाप्तीकाल०७ फरवरी १९०० २०:२०:४५ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबवकरन समाप्तीकाल०७ फरवरी १९०० ०९:३५:१० पूर्वाह्न
नक्षत्र क्रितिकानक्षत्र समाप्तीकाल०८-०२-१९०० ०१:०९:१६ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीसूर्यगणराक्षस
नाड़ीअंतयोनीमेष
युंजपू्र्वपायालौह
योगआयुष्मानग्रह दशासूर्य
ग्रह दशा वष॔