।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ७ मई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:२३:२ / ५:४९:५४चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१२:२६:३९ / १२:५३:३०
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३०:८ / १८:५६:५९चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२५:१३:५९ / १:४०:५१
सूर्य राशी मेषचंद्र राशीकर्क
सूर्य नक्षत्रभरनीचंद्र नक्षत्रआश्लेशा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासवैशाखतिथीअष्ठमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)वैशाख / वैशाखतिथी समाप्तीकाल०७ मई १९०० ०८:१०:४१ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारसोमवार
योगवृद्धियोग समाप्तीकाल०७ मई १९०० १४:३४:५३ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबवकरन समाप्तीकाल०७ मई १९०० ०८:१०:४१ पूर्वाह्न
नक्षत्र आश्लेशानक्षत्र समाप्तीकाल०७-०५-१९०० ०८:५६:३८ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीबुधगणराक्षस
नाड़ीअंतयोनीमरजार
युंजमध्यपायाचाँदी
योगशूलग्रह दशाबुध
ग्रह दशा वष॔१७