।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ७ जून, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:१२:५९ / ५:३९:५०चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१३:३७:२ / १४:३:५४
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४४:५ / १९:१०:५७चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२५:२६:४२ / १:५३:३४
सूर्य राशी वृषभचंद्र राशीकन्या
सूर्य नक्षत्ररोहिनीचंद्र नक्षत्रहस्त
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासज्येष्ठातिथीदशमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)ज्येष्ठा / ज्येष्ठातिथी समाप्तीकाल०८ जून १९०० ०६:०५:५१ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारगुरूवार
योगव्यातिपातयोग समाप्तीकाल०८ जून १९०० ०२:३४:०९ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनतैतिलाकरन समाप्तीकाल०७ जून १९०० १७:०४:३४ अपराह्न
नक्षत्र हस्तनक्षत्र समाप्तीकाल०८-०६-१९०० ०४:१०:५९ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीचंद्रगणदेव
नाड़ीआदियोनीमहिष
युंजमध्यपायाचाँदी
योगव्याघातग्रह दशाचंद्र
ग्रह दशा वष॔१०