।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ७ अगस्त, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:३२:१४ / ५:५९:५चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१५:३१:७ / १५:५७:५८
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३८:४२ / १९:५:३३चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२६:३७:५४ / ३:४:४६
सूर्य राशी कर्कचंद्र राशीधनु
सूर्य नक्षत्रआश्लेशाचंद्र नक्षत्रमूल
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासश्रवनतिथीएकादशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)श्रवन / श्रवनतिथी समाप्तीकाल०७ अगस्त १९०० १२:०६:५७ अपराह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगव्यैधिृतीयोग समाप्तीकाल०७ अगस्त १९०० १९:२४:४४ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनविष्टी(भद्रा)करन समाप्तीकाल०७ अगस्त १९०० १२:०६:५७ अपराह्न
नक्षत्र मूलनक्षत्र समाप्तीकाल०८-०८-१९०० ०४:५५:५० पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीकेतुगणराक्षस
नाड़ीआदियोनीस्वान
युंजअंत्यपायातांबा
योगपरिधाग्रह दशाकेतु
ग्रह दशा वष॔