।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ८ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४२:५७ / ७:९:४९चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)११:३०:३२ / ११:५७:२३
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:३०:३८ / १७:५७:३०चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२४:४०:३४ / १:७:२५
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीमीन
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्ररेवती
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीअष्ठमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल०८ जनवरी १९०० २२:२५:५२ अपराह्न
पक्षशुक्लवारसोमवार
योगशिवायोग समाप्तीकाल०८ जनवरी १९०० २१:४३:३१ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनविष्टी(भद्रा)करन समाप्तीकाल०८ जनवरी १९०० ११:०९:५३ पूर्वाह्न
नक्षत्र रेवतीनक्षत्र समाप्तीकाल०८-०१-१९०० १९:४३:०९ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीबुधगणदेव
नाड़ीअंतयोनीगज
युंजअंत्यपायास्वर्ण
योगव्यैध्रितीग्रह दशाबुध
ग्रह दशा वष॔१७