।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ८ फरवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:३७:२ / ७:३:५४चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१२:३५:२२ / १३:२:१३
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:५१:५९ / १८:१८:५१चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२६:२७:१६ / २:५४:७
सूर्य राशी मकरचंद्र राशीवृषभ
सूर्य नक्षत्रधनिष्ठाचंद्र नक्षत्ररोहिनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासमाघतिथीनवमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)माघ / माघतिथी समाप्तीकाल०८ फरवरी १९०० ०९:३३:२९ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारगुरूवार
योगऐन्द्रायोग समाप्तीकाल०८ फरवरी १९०० १९:२०:१३ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनकौलवाकरन समाप्तीकाल०८ फरवरी १९०० ०९:३३:२९ पूर्वाह्न
नक्षत्र रोहिनीनक्षत्र समाप्तीकाल०९-०२-१९०० ०२:०६:४७ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीचंद्रगणमनुष्य
नाड़ीअंतयोनीसर्प
युंजपू्र्वपायालौह
योगसौभाग्यग्रह दशाचंद्र
ग्रह दशा वष॔१०