।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ८ मई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:२२:२६ / ५:४९:१८चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१३:१६:२० / १३:४३:११
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३०:३५ / १८:५७:२७चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२५:४७:१५ / २:१४:७
सूर्य राशी मेषचंद्र राशीसिंह
सूर्य नक्षत्रभरनीचंद्र नक्षत्रमघा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासवैशाखतिथीनवमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)वैशाख / वैशाखतिथी समाप्तीकाल०८ मई १९०० १०:२८:५४ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगध्रुवयोग समाप्तीकाल०८ मई १९०० १५:२५:०९ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनकौलवाकरन समाप्तीकाल०८ मई १९०० १०:२८:५४ पूर्वाह्न
नक्षत्र मघानक्षत्र समाप्तीकाल०८-०५-१९०० ११:४७:२६ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीकेतुगणराक्षस
नाड़ीअंतयोनीमूषक
युंजमध्यपायाचाँदी
योगगण्डग्रह दशाकेतु
ग्रह दशा वष॔