।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ८ अगस्त, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:३२:३८ / ५:५९:३०चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१६:२४:२४ / १६:५१:१५
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३८:२ / १९:४:५४चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२७:३९:३६ / ४:६:२७
सूर्य राशी कर्कचंद्र राशीधनु
सूर्य नक्षत्रआश्लेशाचंद्र नक्षत्रपूवा॔षाड़
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासश्रवनतिथीद्वादशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)श्रवन / श्रवनतिथी समाप्तीकाल०८ अगस्त १९०० १०:४८:५७ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारबुधवार
योगविष कुम्भयोग समाप्तीकाल०८ अगस्त १९०० १७:०७:४६ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबालवाकरन समाप्तीकाल०८ अगस्त १९०० १०:४८:५७ पूर्वाह्न
नक्षत्र पूवा॔षाड़नक्षत्र समाप्तीकाल०९-०८-१९०० ०३:५०:३८ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीवानर
युंजअंत्यपायातांबा
योगशिवाग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०