।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ९ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४३:६ / ७:९:५८चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१२:१३:१० / १२:४०:१
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:३१:२० / १७:५८:११चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२५:४०:१६ / २:७:८
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीमेष
सूर्य नक्षत्रपूवा॔षाड़चंद्र नक्षत्रअश्वनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीनवमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल०९ जनवरी १९०० २१:१९:०८ अपराह्न
पक्षशुक्लवारमंगलवार
योगसिद्धायोग समाप्तीकाल०९ जनवरी १९०० १९:३६:४७ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबालवाकरन समाप्तीकाल०९ जनवरी १९०० ०९:४८:०० पूर्वाह्न
नक्षत्र अश्वनीनक्षत्र समाप्तीकाल०९-०१-१९०० १९:११:५२ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीकेतुगणदेव
नाड़ीआदियोनीअश्व
युंजपू्र्वपायास्वर्ण
योगविष कुम्भग्रह दशाकेतु
ग्रह दशा वष॔