।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ९ मई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:२१:५१ / ५:४८:४३चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१४:५:३० / १४:३२:२१
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३१:३ / १८:५७:५४चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२६:२०:११ / २:४७:३
सूर्य राशी मेषचंद्र राशीसिंह
सूर्य नक्षत्रभरनीचंद्र नक्षत्रपूवा॔ फाल्गुनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासवैशाखतिथीदशमी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)वैशाख / वैशाखतिथी समाप्तीकाल०९ मई १९०० १२:५२:३० अपराह्न
पक्षशुक्लवारबुधवार
योगव्याघातयोग समाप्तीकाल०९ मई १९०० १६:२१:१८ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनगरकरन समाप्तीकाल०९ मई १९०० १२:५२:३० अपराह्न
नक्षत्र पूवा॔ फाल्गुनीनक्षत्र समाप्तीकाल०९-०५-१९०० १४:४४:५६ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीमूषक
युंजमध्यपायाचाँदी
योगवृद्धीग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०