।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ९ अगस्त, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:३३:३ / ५:५९:५४चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१७:१५:११ / १७:४२:३
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३७:२२ / १९:४:१४चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२८:४३:२४ / ५:१०:१६
सूर्य राशी कर्कचंद्र राशीधनु
सूर्य नक्षत्रआश्लेशाचंद्र नक्षत्रउत्तराषाड़
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासश्रवनतिथीत्रयोदशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)श्रवन / श्रवनतिथी समाप्तीकाल०९ अगस्त १९०० ०८:४६:०७ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारगुरूवार
योगप्रीतियोग समाप्तीकाल०९ अगस्त १९०० १४:१६:२९ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनतैतिलाकरन समाप्तीकाल०९ अगस्त १९०० ०८:४६:०७ पूर्वाह्न
नक्षत्र उत्तराषाड़नक्षत्र समाप्तीकाल१०-०८-१९०० ०२:०५:३४ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीसूर्यगणमनुष्य
नाड़ीअंतयोनीनकुल
युंजअंत्यपायातांबा
योगसिद्धग्रह दशासूर्य
ग्रह दशा वष॔