।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ९ सितम्बर, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:४४:२ / ६:१०:५४चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१८:६:२० / १८:३३:१२
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:१०:२६ / १८:३७:१७चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)५:३५:४५ / ६:२:३७
सूर्य राशी सिंहचंद्र राशीकुंभ
सूर्य नक्षत्रपूवा॔ फाल्गुनीचंद्र नक्षत्रपूव॔ भाद्रपद
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासभाद्रपदतिथीपूर्णिमा
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)भाद्रपद / भाद्रपदतिथी समाप्तीकाल०९ सितम्बर १९०० १०:३६:२५ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवाररविवार
योगघृतियोग समाप्तीकाल०९ सितम्बर १९०० ०९:५३:१८ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबवकरन समाप्तीकाल०९ सितम्बर १९०० १०:३६:२५ पूर्वाह्न
नक्षत्र पूव॔ भाद्रपदनक्षत्र समाप्तीकाल१०-०९-१९०० ०१:५३:१८ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीगुरूगणमनुष्य
नाड़ीआदियोनीसिंह
युंजअंत्यपायातांबा
योगब्रह्माग्रह दशागुरू
ग्रह दशा वष॔१६