।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १० फरवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:३५:५६ / ७:२:४८चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१४:२१:३७ / १४:४८:२९
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:५३:१२ / १८:२०:४चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२८:६:७ / ४:३२:५९
सूर्य राशी मकरचंद्र राशीमिथुन
सूर्य नक्षत्रधनिष्ठाचंद्र नक्षत्रआद्रा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासमाघतिथीएकादशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)माघ / माघतिथी समाप्तीकाल१० फरवरी १९०० ११:१८:०८ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारशनिवार
योगविष कुम्भयोग समाप्तीकाल१० फरवरी १९०० १८:४१:३७ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनविष्टी(भद्रा)करन समाप्तीकाल१० फरवरी १९०० ११:१८:०८ पूर्वाह्न
नक्षत्र आद्रानक्षत्र समाप्तीकाल११-०२-१९०० ०५:३७:५४ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीराहुगणमनुष्य
नाड़ीआदियोनीश्वान
युंजमध्यपायाचाँदी
योगअतिगण्डग्रह दशाराहु
ग्रह दशा वष॔१८