।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १० अगस्त, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:३३:२७ / ६:०:१९चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१८:३:११ / १८:३०:३
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३६:४१ / १९:३:३२चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)५:४७:५८ / ६:१४:४९
सूर्य राशी कर्कचंद्र राशीमकर
सूर्य नक्षत्रआश्लेशाचंद्र नक्षत्रश्रवन
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासश्रवनतिथीचतुर्दशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)श्रवन / श्रवनतिथी समाप्तीकाल१० अगस्त १९०० ०६:०७:२१ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारशुक्रवार
योगआयुष्मानयोग समाप्तीकाल१० अगस्त १९०० १०:५५:५२ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनवनिजाकरन समाप्तीकाल१० अगस्त १९०० ०६:०७:२१ पूर्वाह्न
नक्षत्र श्रवननक्षत्र समाप्तीकाल१०-०८-१९०० २३:५१:३० अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीचंद्रगणदेव
नाड़ीअंतयोनीवानर
युंजअंत्यपायातांबा
योगसाध्यग्रह दशाचंद्र
ग्रह दशा वष॔१०