।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ११ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:४३:२१ / ७:१०:१२चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१३:४६:४६ / १४:१३:३८
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:३२:४४ / १७:५९:३६चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२७:३६:३६ / ४:३:२८
सूर्य राशी धनुचंद्र राशीवृषभ
सूर्य नक्षत्रउत्तराषाड़चंद्र नक्षत्रक्रितिका
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासपौषतिथीएकादशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)पौष / पौषतिथी समाप्तीकाल११ जनवरी १९०० २०:३९:३० अपराह्न
पक्षशुक्लवारगुरूवार
योगशुभायोग समाप्तीकाल११ जनवरी १९०० १६:३२:०३ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनवनिजाकरन समाप्तीकाल११ जनवरी १९०० ०८:३८:५८ पूर्वाह्न
नक्षत्र क्रितिकानक्षत्र समाप्तीकाल११-०१-१९०० १९:३९:१० अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीसूर्यगणराक्षस
नाड़ीअंतयोनीमेष
युंजपू्र्वपायालौह
योगआयुष्मानग्रह दशासूर्य
ग्रह दशा वष॔