।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ११ फरवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)६:३५:२१ / ७:२:१३चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१५:१५:२६ / १५:४२:१८
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१७:५३:४८ / १८:२०:४०चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२८:४९:११ / ५:१६:३
सूर्य राशी मकरचंद्र राशीमिथुन
सूर्य नक्षत्रधनिष्ठाचंद्र नक्षत्रआद्रा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासमाघतिथीद्वादशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)माघ / माघतिथी समाप्तीकाल११ फरवरी १९०० १२:५३:२७ अपराह्न
पक्षशुक्लवाररविवार
योगप्रीतियोग समाप्तीकाल११ फरवरी १९०० १८:५२:१६ अपराह्न
शक संवत्१८२१विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबालवाकरन समाप्तीकाल११ फरवरी १९०० १२:५३:२७ अपराह्न
नक्षत्र आद्रानक्षत्र समाप्तीकाल११-०२-१९०० ०५:३७:३८ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीराहुगणमनुष्य
नाड़ीआदियोनीश्वान
युंजमध्यपायाचाँदी
योगअतिगण्डग्रह दशाराहु
ग्रह दशा वष॔१८