।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक ११ अप्रैल, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:४३:२५ / ६:१०:१७चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१५:२२:१३ / १५:४९:५
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:१९:१७ / १८:४६:९चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)२७:४७:२९ / ४:१४:२१
सूर्य राशी मीनचंद्र राशीसिंह
सूर्य नक्षत्ररेवतीचंद्र नक्षत्रपूवा॔ फाल्गुनी
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासचैत्रतिथीद्वादशी
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)चैत्र / चैत्रतिथी समाप्तीकाल१२ अप्रैल १९०० ००:०७:३९ पूर्वाह्न
पक्षशुक्लवारबुधवार
योगगण्डयोग समाप्तीकाल११ अप्रैल १९०० ०८:०६:३५ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५६
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनबवकरन समाप्तीकाल११ अप्रैल १९०० १०:५३:५९ पूर्वाह्न
नक्षत्र पूवा॔ फाल्गुनीनक्षत्र समाप्तीकाल१२-०४-१९०० ०७:३६:४९ पूर्वाह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीमूषक
युंजमध्यपायाचाँदी
योगवृद्धीग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०