।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १२ जुलाई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:२१:३ / ५:४७:५४चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१८:३७:४६ / १९:४:३८
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:४९:१९ / १९:१६:११चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)५:५८:३३ / ६:२५:२४
सूर्य राशी मिथुनचंद्र राशीधनु
सूर्य नक्षत्रपुनरवसुचंद्र नक्षत्रपूवा॔षाड़
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासआषाढ़तिथीपूर्णिमा
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)आषाढ़ / आषाढ़तिथी समाप्तीकाल१२ जुलाई १९०० १८:५२:३३ अपराह्न
पक्षशुक्लवारगुरूवार
योगऐन्द्रायोग समाप्तीकाल१२ जुलाई १९०० ०६:२६:३६ पूर्वाह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनविष्टी(भद्रा)करन समाप्तीकाल१२ जुलाई १९०० ०७:५४:५७ पूर्वाह्न
नक्षत्र पूवा॔षाड़नक्षत्र समाप्तीकाल१२-०७-१९०० १७:५४:०४ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीशुक्रगणमनुष्य
नाड़ीमध्ययोनीवानर
युंजअंत्यपायातांबा
योगशिवाग्रह दशाशुक्र
ग्रह दशा वष॔२०