।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १२ अगस्त, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:३४:१५ / ६:१:७चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)१९:३२:३० / १९:५९:२२
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३५:१५ / १९:२:७चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)६:५२:२४ / ७:१९:१६
सूर्य राशी कर्कचंद्र राशीकुंभ
सूर्य नक्षत्रआश्लेशाचंद्र नक्षत्रशत्भिषा
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासश्रवनतिथीद्वितीया
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)भाद्रपद / श्रवनतिथी समाप्तीकाल१२ अगस्त १९०० २०:०२:३२ अपराह्न
पक्षकृष्णवाररविवार
योगअतिगण्डयोग समाप्तीकाल१२ अगस्त १९०० २३:१७:५० अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनतैतिलकरन समाप्तीकाल१२ अगस्त १९०० ०९:४८:४१ पूर्वाह्न
नक्षत्र शत्भिषानक्षत्र समाप्तीकाल१२-०८-१९०० १८:३३:२३ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीराहुगणराक्षस
नाड़ीआदियोनीअश्व
युंजअंत्यपायातांबा
योगशुक्लग्रह दशाराहु
ग्रह दशा वष॔१८