।। दैनिक पंचांग ।।

दिनांक १३ अगस्त, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न
सूर्योदय (स्थानीय/मानक)५:३४:३९ / ६:१:३०चंद्रोदय (स्थानीय/मानक)२०:१५:४० / २०:४२:३२
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक)१८:३४:३१ / १९:१:२३चंद्रास्त (स्थानीय/मानक)७:५६:२४ / ८:२३:१६
सूर्य राशी कर्कचंद्र राशीकुंभ
सूर्य नक्षत्रआश्लेशाचंद्र नक्षत्रपूव॔ भाद्रपद
हिन्दू माह विचार
सूर्य मासश्रवनतिथीत्रितीया
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत)भाद्रपद / श्रवनतिथी समाप्तीकाल१३ अगस्त १९०० १६:३२:२७ अपराह्न
पक्षकृष्णवारसोमवार
योगसुकर्मायोग समाप्तीकाल१३ अगस्त १९०० १९:२१:३२ अपराह्न
शक संवत्१८२२विक्रम संवत्१९५७
नक्षत्र, योग एवम् करन
करनवनिजाकरन समाप्तीकाल१३ अगस्त १९०० ०६:१६:२७ पूर्वाह्न
नक्षत्र पूव॔ भाद्रपदनक्षत्र समाप्तीकाल१३-०८-१९०० १५:५३:२८ अपराह्न
नक्षत्र विचार
नक्षत्र स्वामीगुरूगणमनुष्य
नाड़ीआदियोनीसिंह
युंजअंत्यपायातांबा
योगब्रह्माग्रह दशागुरू
ग्रह दशा वष॔१६