Daily Panchang

5 August, 1850 Panchang For Ujjain, India at 5:30 A.M.
Sunrise(Local / Standard) 5:31:18 / 5:58:9Moonrise(Local / Standard)27:33:29 / 4:0:21
Sunset(Local / Standard)18:39:48 / 19:6:40Moonset(Local / Standard)16:15:53 / 16:42:44
Sun SignCANCERMoon SignGEMINI
Sun NakshatraAASHLESHAMoon NakshatraARADRA
Hindu Maah Vichaar
Suryamasa AASHAADTithiDWADASHI
Chandramasa(Poorimaant / Amaant)SHRAVAN / AASHAADEnding Time Of Tithi8/5/1850 1:51:47 PM
PakshaKRISHANAVaarMonday
YogaHARSHADNEnding Time Of Yoga8/5/1850 3:43:01 PM
Shaka Samvat1772Vikram Samvat1907
Nakshatra, Yoga And Karan
KaranTAITILAEnding Time Of Karan8/5/1850 1:51:47 PM
Nakshatra ARADRAEnding Time Of Nakshatra8/5/1850 10:21:30 PM
Nakshatra Vichaar
Nakshatra LordRAHUGanaMANUSHYA
NaadiAADHYAYoniSHWAN
YunjaMADHYAPaayaCHAANDI
YogaATIGANDAGraha DasaRAHU
Total Year Of Graha Dasa18