Daily Panchang

8 August, 1850 Panchang For Ujjain, India at 5:30 A.M.
Sunrise(Local / Standard) 5:32:33 / 5:59:25Moonrise(Local / Standard)5:45:36 / 6:12:28
Sunset(Local / Standard)18:37:54 / 19:4:45Moonset(Local / Standard)19:8:55 / 19:35:47
Sun SignCANCERMoon SignCANCER
Sun NakshatraAASHLESHAMoon NakshatraAASHLESHA
Hindu Maah Vichaar
Suryamasa AASHAADTithiPRATIPADA
Chandramasa(Poorimaant / Amaant)SHRAVAN / SHRAVANEnding Time Of Tithi8/8/1850 11:24:12 PM
PakshaSHUKALAVaarThursday
YogaVRIYAANEnding Time Of Yoga8/8/1850 11:27:12 PM
Shaka Samvat1772Vikram Samvat1907
Nakshatra, Yoga And Karan
KaranKIMSTUGNAEnding Time Of Karan8/8/1850 1:13:35 PM
Nakshatra AASHLESHAEnding Time Of Nakshatra8/8/1850 1:52:43 PM
Nakshatra Vichaar
Nakshatra LordMERCURYGanaRAKSHAK
NaadiANTYAYoniMAARJAR
YunjaMADHYAPaayaCHAANDI
YogaSHOOLGraha DasaMERCURY
Total Year Of Graha Dasa17