Daily Panchang

9 November, 1850 Panchang For Ujjain, India at 5:30 A.M.
Sunrise(Local / Standard) 6:9:29 / 6:36:20Moonrise(Local / Standard)10:36:40 / 11:3:31
Sunset(Local / Standard)17:18:11 / 17:45:3Moonset(Local / Standard)21:45:10 / 22:12:1
Sun SignLIBRAMoon SignSAGITARIOUS
Sun NakshatraVISHAKHAMoon NakshatraPURVASHADA
Hindu Maah Vichaar
Suryamasa ASHVINTithiPANCHAMI
Chandramasa(Poorimaant / Amaant)KARTIK / KARTIKEnding Time Of Tithi11/9/1850 10:26:34 AM
PakshaSHUKALAVaarSaturday
YogaSHOOLEnding Time Of Yoga11/10/1850 6:02:10 AM
Shaka Samvat1772Vikram Samvat1907
Nakshatra, Yoga And Karan
KaranBAALAVAEnding Time Of Karan11/9/1850 10:26:34 AM
Nakshatra PURVASHADAEnding Time Of Nakshatra11/9/1850 2:20:17 PM
Nakshatra Vichaar
Nakshatra LordVENUSGanaMANUSHYA
NaadiMADHYAYoniVAANER
YunjaANTYAPaayaTAAMBA
YogaSHIVAGraha DasaVENUS
Total Year Of Graha Dasa20