Daily Panchang

10 August, 1900 Panchang For Ujjain, India at 5:30 A.M.
Sunrise(Local / Standard) 5:33:27 / 6:0:19Moonrise(Local / Standard)18:3:11 / 18:30:3
Sunset(Local / Standard)18:36:41 / 19:3:32Moonset(Local / Standard)5:47:58 / 6:14:49
Sun SignCANCERMoon SignCAPRICORN
Sun NakshatraAASHLESHAMoon NakshatraSHRAVAN
Hindu Maah Vichaar
Suryamasa AASHAADTithiCHATURDASHI
Chandramasa(Poorimaant / Amaant)SHRAVAN / SHRAVANEnding Time Of Tithi8/10/1900 6:07:21 AM
PakshaSHUKALAVaarFriday
YogaAAUSHMAANEnding Time Of Yoga8/10/1900 10:55:52 AM
Shaka Samvat1822Vikram Samvat1957
Nakshatra, Yoga And Karan
KaranVANIJAEnding Time Of Karan8/10/1900 6:07:21 AM
Nakshatra SHRAVANEnding Time Of Nakshatra8/10/1900 11:51:30 PM
Nakshatra Vichaar
Nakshatra LordMOONGanaDEV
NaadiANTYAYoniVAANER
YunjaANTYAPaayaTAAMBA
YogaSADHYAGraha DasaMOON
Total Year Of Graha Dasa10