Daily Panchang

2 March, 2031 Panchang For Allahabad, India at 5:30 A.M.
Sunrise(Local / Standard) 6:22:20 / 6:24:57 Moonrise(Local / Standard) 12:9:50 / 12:12:27
Sunset(Local / Standard) 18:2:23 / 18:4:59 Moonset(Local / Standard) 26:1:30 / 2:4:7
Sun Sign AQUARIOUS Moon Sign TOURUS
Sun Nakshatra SHATBHISHA Moon Nakshatra MRIGASHIRA
Hindu Maah Vichaar
Suryamasa MAAGH Tithi NAVAMI
Chandramasa(Poorimaant / Amaant) PHALGUN / PHALGUN Ending Time Of Tithi 3/3/2031 1:29:51 AM
Paksha SHUKALA Vaar Sunday
Yoga VISH KUMBHA Ending Time Of Yoga 3/2/2031 6:26:15 AM
Shaka Samvat 1953 Vikram Samvat 2087
Nakshatra, Yoga And Karan
Karan BAALAVA Ending Time Of Karan 3/2/2031 12:09:54 PM
Nakshatra MRIGASHIRA Ending Time Of Nakshatra 3/3/2031 3:20:28 AM
Nakshatra Vichaar
Nakshatra Lord MARS Gana DEV
Naadi MADHYA Yoni SARPA
Yunja PURVA Paaya LOUH
Yoga SHOBHAN Graha Dasa MARS
Total Year Of Graha Dasa 7