Daily Panchang

9 August, 2031 Panchang For Allahabad, India at 5:30 A.M.
Sunrise(Local / Standard) 5:30:14 / 5:32:51 Moonrise(Local / Standard) 22:58:46 / 23:1:23
Sunset(Local / Standard) 18:40:32 / 18:43:9 Moonset(Local / Standard) 11:39:3 / 11:41:40
Sun Sign CANCER Moon Sign ARIES
Sun Nakshatra AASHLESHA Moon Nakshatra ASHWANI
Hindu Maah Vichaar
Suryamasa AASHAAD Tithi SAPTAMI
Chandramasa(Poorimaant / Amaant) SHRAVAN (Adhik)/SHRAVAN (Adhik) Ending Time Of Tithi 8/9/2031 5:26:10 PM
Paksha KRISHANA Vaar Saturday
Yoga GANDA Ending Time Of Yoga 8/10/2031 1:23:27 AM
Shaka Samvat 1953 Vikram Samvat 2088
Nakshatra, Yoga And Karan
Karan BAVA Ending Time Of Karan 8/9/2031 5:26:10 PM
Nakshatra ASHWANI Ending Time Of Nakshatra 8/9/2031 11:33:10 AM
Nakshatra Vichaar
Nakshatra Lord KETU Gana DEV
Naadi AADYA Yoni ASHVA
Yunja PURVA Paaya SWARN
Yoga VISH KUMBHA Graha Dasa KETU
Total Year Of Graha Dasa 7