Home/Devotional Collection/Durga Ji Ki Arti

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Ambe Gauri
Tumko NIshidin Dhyavat, Hari Brahma Shivri ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Mang sindur Viraje, Teeko Mugnad Ko
Ujawal Se Dour Naina, Chandravan Neeko ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Kanak Saman Kalevar, Rktambar Raje
Rakt Pushp Gal Mala, Kanthan Par Saje ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Kehri Wahan Rajat, Khadag Kappar dhari
Sur Nar Muni Jan Sevat, Tinke Dukh Hari ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Kanan Kundal Shobhit, Nasagre Moti
Kotik Chandra Divakar, Rajat Sam Jyoti ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Shumbh NIshumbh BIdare, Mhishasur Dhati
Dhumra Vilochan Naina, NIshadin Madmati ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Chand Mund Snghare, Shobhit Beej Hare
Madhu Kaitabh Doun Mare, Sur Bhayhin Kare ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Bramhani Rudhrani, Tum Kmlarani
Agam Nigam Bakhani, Tum Shiv Patrani ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Chausath Yogini Gavat, Nritay Karat Bhairun
Bajat Tal Mridanga, Aru Damru ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Tum Hi Jag Ki Mata, Tum Hi Ho Bharta
Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampatti Karta ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Bhuja Ashat Ati Shobhit, Var Mudra Dhari
Manwanchit Phal Paave Sevat Nar Naari ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Kanchan Thal Virajat Agar Kapur Batti
Shri Maal Ketu Me Rajat Koti Ratan Jyoti ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Yaa Ambe Ji Ki Aarti Jo Koi Nar Gaaye
Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampatti Paye ॥
Jai Ambe Gauri ॥

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shayama Gauri
Tumko NIsdin Dhyavat, Hri Bramha Shivri ॥